Kontakta oss

Ge oss några uppgifter om ditt företag. Vi kontaktar dig.

Nyetablerad företagare

Varför försäkringarna för nyetablerad företagare från If?

 • Du får genast ett heltäckande försäkringsskydd och betalar inte för någonting onödigt. Du kan koncentrera dig på att driva ditt företag.
 • I If Företagsfoldern sköter du alla dina försäkringsärenden enkelt, snabbt och tryggt.
 • Vi hjälper dig också att förebygga skador. Det kan vara den mest värdefulla egenskapen i din försäkring.

Försäkringarna i ordning på en gång

Rätt Skydd-kartläggningen berättar vilka försäkringar som du behöver. Den identifierar riskerna i just din företagsverksamhet och du kan välja ett heltäckande försäkringspaket utan onödiga skydd.

En del av försäkringarna för en ny företagare är obligatoriska. Den viktigaste av dem är den lagstadgade pensionsförsäkringen (FöPL).  Det lönar sig absolut för företagaren att komplettera sitt försäkringsskydd med frivilliga försäkringar. Rättsskyddsförsäkringen säkerställer att du får hjälp i krissituationer, som t.ex. kan uppstå redan i samband med hyresavtalet. Du får den för endast 25 euro det första året här.​

If Företagsfoldern är en webbtjänst, där du kan sköta dina försäkringsärenden enkelt, tryggt och när som helst. Om olyckan är framme gör du skadeanmälan snabbast via foldern.

Minneslista för nya företagare

 • Skaffa först de lagstadgade försäkringarna. Det lönar sig också att ta en rättsskyddsförsäkring genast vid verksamhetsstarten.
 • Komplettera försäkringsskyddet efter behov. If Rätt Skydd-kartläggning hjälper dig att välja rätt försäkringar.
 • Kom också ihåg vikten av att förebygga skador. If Säkerhetstest kartlägger de särskilda riskerna i din verksamhet och ditt företag och ger förslag till hur du kan förbättra säkerheten.
 1. Företagarens försäkringar

   Vi hjälper dig!

   Som nyetablerad företagare behöver du inte klara dig på egen hand. Vi på If hjälper dig gärna och kartlägger ditt personskydd och företagets behov av övriga försäkringar.

   Lagstadgade försäkringar

   Pensionsskyddet för nya företagare tryggas med en lagstadgad pensionsförsäkring. Största delen av företagarna omfattas av FöPL-försäkringen. Endast en rätt dimensionerad FöPL-försäkring säkerställer en tillräcklig pension i händelse av arbetsoförmåga.

   Pensionsskyddet för avlönade anställda sköts med en ArPL-försäkring. I händelse av olycksfall i arbetet behöver du en lagstadgad olycksfallsförsäkring och i samband med den kan du också teckna grupplivförsäkring. Arbetsgivaren måste teckna arbetslöshetsförsäkring hos Arbetslöshetsförsäkringsfonden.

   Företagarens och arbetstagarens försäkringar

   Du själv är den viktigaste resursen i ditt nya företag. Över 90 % av fallen av kortvarig frånvaro beror på sjukdomar. Därför lönar det sig för dig som företagare att försäkra dig själv med en Sjukkostnadsförsäkring för anställda, som ger dig möjlighet att snabbt få vård och återgå till arbetet.

   Med en frivillig pensionsförsäkring kan du komplettera FöPL-försäkringens pensionsskydd.

   Företagets övriga frivilliga försäkringar

   För en nyetablerad företagare lönar det sig allra först att ta en rättsskyddsförsäkring. Endast en rättsskyddsförsäkring som tecknats före ingåendet av några avtal garanterar att du kan få advokathjälp i händelse av en krissituation.

   Teckna Rättsskyddsförsäkring här

   Försäkringar för egendom och fordon tecknas efter hand. Ansvars- och avbrottsförsäkringarna bör tas senast då verksamheten kör i gång.

   Om du inom en snar framtid kommer att ingå avtal som gäller din företagsverksamhet och du ännu inte har någon försäkring, klicka på länken Köp rättsskyddsförsäkring. Försäkringen träder i kraft med en gång och vi lovar att kontakta dig inom en vecka för en mer ingående genomgång av ditt försäkringsbehov!