Hotell- och restaurangbransch

Begär offert

Vi känner riskerna inom hotell- och restaurangbranschen

Våra specialister är välsedda gäster i restaurangerna under arbetstid. De vet nämligen hur man sammanställer individuella försäkringslösningar som inte innehåller onödiga skydd. Samtidigt kan du koncentrera dig på ditt arbete.

Visste du att

  • de flesta arbetsolycksfallen inom hotell- och restaurangbranschen beror på användning av vassa föremål, fall från ett högre plan eller i samma plan och plötsliga lyft
  • hantering av livsmedel är alltid förknippat med epidemirisk – en epidemi kan orsaka ditt företag förlust av anseende och betydande inkomstbortfall
  • en eldsvåda i dina verksamhetslokaler kan utöver omfattande egendomsskador också medföra en minskning av försäljningsbidraget i över ett halvt år
  • även stora förbättringsarbeten i verksamhetslokalerna ofta saknar försäkring
  • din affärsverksamhet kan avbrytas på grund av ett olycksfall eller en hotfull situation som inträffat i närheten av ditt verksamhetsställe.

Läs mer om Avbrottsförsäkringen

Fördelar för dig som kund

Välj ett försäkringsbolag som känner riskerna inom din bransch.

If Säkerhetspartner

Som kund hos oss får du produkter och tjänster som erbjuds av våra säkerhetspartners snabbt och till konkurrenskraftiga priser.