Fritidsolycksfalls-
försäkring

Begär offert

Fritidsolycksfallsförsäkring för anställda

Arbetsgivaren kan försäkra sina anställda också på fritiden. Från fritidsförsäkringar ersätts också skador t.ex. i distansarbete som inte omfattas av den lagstadgade olycksfallsförsäkringen. Försäkringsskyddet kan tas för en enskild person eller grupp. Försäkringen kan också tecknas för ett särskilt ändamål, t.ex. för idrottsverksamhet på arbetsplatsen.

Som ett mer omfattande alternativ till fritidsolycksfallsförsäkringar kan vi också erbjuda If Sjukvårdsförsäkring för anställda. Den ersätter utöver olycksfall också sjukdomar.

Läs mer om If Sjukvårdsförsäkring för anställda

Hur du förebygger fritidsolycksfall

Visste du att det i Finland inträffar 774 000 olycksfall i hemmet och på fritiden?

Anmäl personskada

Gör anmälan om personskada smidigt på nätet.