Försäkringspaket

Begär offert

Försäkringspaket 1: Fordonsförsäkring

Med en fordonsförsäkring försäkras ditt företags fordon individuellt. Försäkringspremien och självriskerna fastställs skilt för varje fordon. Alla trafikförsäkringar och frivilliga försäkringar för företagets fordon samlas i ett och samma försäkringsavtal, på ett försäkringsbrev och på en faktura.

I bonussystemet följer vi upp antalet ersatta skador per fordon. Den högsta möjliga skadestatistikrabatten (bonus) är 75 %.

I trafikförsäkringen är självrisken alltid 0 euro. I den frivilliga fordonsförsäkringen kan du välja önskad självrisk från 200 euro och uppåt. Kom ihåg att en större självrisk ger mindre premie!