Företagstjänster

Begär offert

Vi känner riskerna inom tjänstesektorn

Vi är väl förtrogna med riskerna inom tjänstesektorn – vårt kunnande bygger på handläggningen av över 5 000 skador inom tjänstesektorn varje år.

Visste du att

  • 94 % av sjukdagarna bland dina nyckelpersoner beror på sjukdom och endast 6 % på olycksfall
  • typiska risker inom din bransch är ekonomiska skador som orsakas utomstående till följd av byråns eller personalens verksamhet, såsom
    - underlåtenhet att följa utsatta tider
    - räknefel
    - planeringsfel.

Om du vill veta hur du kan undvika dessa och andra risker inom tjänstesektorn, kontakta oss.

Fördelar för dig som kund

Välj ett försäkringsbolag som känner riskerna inom din bransch.

If Säkerhetspartner

Som kund hos oss får du produkter och tjänster som erbjuds av våra säkerhetspartners snabbt och till konkurrenskraftiga priser.