Säkerhet

Se över företagets risker i tid

I Finland anläggs varje dag cirka åtta bränder. En allt större andel av de anlagda bränderna och andra allvarliga skador drabbar små och medelstora företag, fastighetskunder och jordbruksfastigheter. Merparten av skadorna medför avbrott i verksamheten.

När företagets ledning beslutar att se över riskerna, har det första steget redan tagits för att trygga affärsverksamheten. Försäkringsbolagets uppgift är att berätta vad det lönar sig att göra för att höja säkerhetsnivån.

För Ifs kunder är tågordningen klar

  • riskerna kartläggs med If Säkerhetstestet
  • If Säkerhetspartner hjälper dig att åtgärda eventuella brister och förbättra säkerheten.

Logga in på If Företagsfoldern och gör Säkerhetstestet (nytt fönster)

Du kan också ringa numret 010 19 15 00.

Så här fungerar vår skadeprevention

Logga in på If Företagsfoldern

Du kan logga in på If Företagsfoldern med ditt användar-ID och lösenord eller med dina personliga bankkoder.Tillfället gör pyromanen

Har du säkerställt att din fastighet inte ger pyromaner möjlighet att slå till?