Ersättningstjänst utomlands

Du får hjälp om du råkar ut för en skada på resan

I reseförsäkringsskyddet ingår alltid ett världsomfattande system för ersättningstjänster. Du betjänas av vår Ersättningstjänst utomlands och av vår jourtelefon, som du når dygnet runt.

Kontakta i problem- och nödsituationer i första hand:

Ersättningstjänst utomlands

TELEFON (från utlandet)+358 10 514 22 43

FAX+358 10 514 11 40

ÖPPETTIDERmå-fr 8.00-17.00

Skadejour 24h/dygnTELEFON
+358 800 1 3800

I allvarliga fall, då läkaren anser att specialvård eller hemtransport är nödvändig får du också hjälp av SOS International i Köpenhamn.

SOS International

TELEFON (från utlandet)+45 38 48 89 77

FAX+45 70 10 50 56

Om du är i USA, Kanada eller Sydamerika, betjänas du av vår samarbetspartner Global Medical Management Inc.

Global Medical Management Inc.

TELEFON1 800 694 9483 (avgiftsfri)

TELEFON (från utlandet)Vid samtal utanför USA + 954 370 6404

Kliniker och sjukhus

Uppsök vård på närmaste klinik eller sjukhus. I vidstående förteckning hittar du enligt världsdel kontaktuppgifterna till de vårdinrättningar som vi rekommenderar. Obs! Sidorna är på engelska.

Anmäl personskada

Gör anmälan om personskada smidigt på nätet.